Ringen 2020/2021

Per jaar zijn er vier bestelrondes om ringen te bestellen.

Laatste ronde 2020 inleveren voor: 20-03-2020

Ringen 2021 zijn te bestellen vanaf 01-04-2020

Bestelformulieren ringen 2020 en 2021 zijn te verkrijgen bij de ringcommissaris.
Een verzoek bij het secretariaat zal deze ook per e-mail verzenden.
Een bestelling en het verschuldigde bedrag een week voor afloop van de bestelronde inleveren bij de ringcommissaris, of tijdens de contact avonden.

Ringmaten niet beschermde meest voorkomende vogelsoorten en de maten voor beschermde inheemse vogels verwijzen wij naar het desbetreffende overzicht van de NBvV.

Voor ring maten meest voorkomende soorten: Click op

Elk jaar heeft zijn eigen kleur.
Er zijn 6 verschillende kleuren.

Jaar Kleur
2012 Rood
2013 Zwart
2014 Groen
2015 Violet
2016 Oranje
2017 Blauw
2018 Rood
2019 Zwart
2020 Groen
2021 Violet
2022 Oranje
2023 Blauw
2024 Rood

Voor nieuwe leden, die voor het eerst lid worden van de NBvV en dus ook voor het eerst een eigen kweeknummer krijgen toegekend, geldt eenmalig een voorrang om voor ringen in aanmerking te komen.

Deze ringen worden bij voorrang aangemaakt en uitgeleverd. Van deze faciliteit kan maar één keer gebruik worden gemaakt.

Het eenmalig recht op snelle levering vervalt nadat het nieuwe lid drie maanden als lid ingeschreven staat. Een nieuw lid is iemand die gedurende drie jaar niet bij de NBvV aangesloten is geweest.