Informatie

Contributie:

Leden betalen € 35,-, jeugdleden (tot de leeftijd 17 jaar is bereikt) € 15,-.

Gastleden betalen € 12,50 gastleden hebben dezelfde faciliteiten als leden maar ontvangen geen bondsblad.
Als lid van onze vereniging bent u automatisch ook lid van de NBvV.
De bond verzorgt de ringen.
U krijgt een uniek kwekersnummer.

U wordt ingeschreven nadat de gegevens via brief of E-mail en het verschuldigde bedrag aan contributie is ontvangen.

Leden kunnen hun lidmaatschap opzeggen bij de afdelingssecretaris van de vereniging waar zij lid zijn.
Opzegging van het lidmaatschap is mogelijk tegen het einde van het lopende kalenderjaar met inachtneming van een opzegtermijn van een week.

Een opzegging in strijd met het bovenstaande doet het lidmaatschap eindigen op de éérste dag van het nieuwe kwartaal volgende op de datum waartegen was opgezegd.
Tot dat tijdstip lopen de verplichtingen van het lid jegens de vereniging onveranderd door.

Gaat u verhuizen, ander E-mail of het lidmaatschap beëindigen geef het tijdig door.
e-mail: de.eemskanters@live.nl