Welkom bij vogelvereniging "De Eemskanters" uit Delfzijl

Door de leden worden zover bekend de onderstaande kooi en volière vogels gehouden:

- Kanaries (kleurkanaries, postuurkanaries waaronder Noord Hollandse frisee, Scotch fancy, Yorkshire, Rheinlander gekuifd en gladkop, Norwich, Raza Espanol, Fife fancy, Gloster consort gladkop en gekuifd, Duitse kuifkanarie enz.)

- Exoten (Gouldamadines, Zebravinken, Japanse meeuwen)

- Prachtvinken (Spitsstaart amadine, Diamantvink en Granaatastride)

- Tropische vogels (Cubavink en Mozambiquesijs)

- Europese cultuurvogels (Goudvink, Barnsijs, Putter en Groenling)

- Parkieten (Engelse grasparkiet, Catharinaparkiet, Halsband parkieten de Australische parkieten o.a. Roodrug, Pennant rosella's, Pracht rosella´s, Berg parkiet en Splendidparkiet van de Agapornides o.a. personata, fischeri en roseicollis.)

Vanaf september tot mei wordt er maandelijks een leden contactavond georganiseerd, in november is de jaarlijkse show.
Op de avonden wordt kennis en ervaring uitgewisseld aan leden en aan beginnende leden bij het uitoefenen van hun hobby bij het houden en verzorgen van de vogels.

Voor de jeugd wordt er jaarlijks een geheel verzorgde ontmoetingsdag georganiseerd door het district, hier kunnen jeugdleden op een ontspannen manier van keurmeesters meer over hun vogels te weten komen.

Door leden kunnen ringen met een eigen kweeknummer worden besteld.
Geringde vogels kunnen worden ingezet op tentoonstellingen georganiseerd door diverse verenigingen.